Henk Badings

Analytisch onderzoek voorbereid

Om de inhoudelijke bespreking van het oeuvre van Badings systematisch aan te kunnen pakken, was een gefundeerde methodologie noodzakelijk. Ik ben hiervoor eerst bij Badings zelf te rade gegaan. In diverse lezingen vóór 1940 is hij ingegaan op de achtergronden van de muziek. Hieruit heb ik…

lees meer

Stand van zaken mei 2019

Mijn onderzoeksplan is goedgekeurd. Mijn promotor Emile Wennekes berichtte me: “Gefeliciteerd, de raad heeft voorstel omarmd en ICON (Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek) heet je welkom als jonge promovendus”. De werkzaamheden gaan intussen gestaag verder. Tot begin 2020 houd ik me bezig met de eerste jaren van…

lees meer

Henk Badings: Stand van zaken maart 2019

Mijn onderzoeksplan BEWONDERING EN AFWIJZING is door mijn promotor welwillend ontvangen. Wel is me gevraagd het plan te ‘condenseren’: van ruim 40 pagina’s terug naar ca. 10 pagina’s. Inmiddels is dat redelijk gelukt, op voorwaarde dat de literatuurlijst buiten het eigenlijke plan gehouden wordt. In het…

lees meer

Stand van zaken 1 februari 2019

Na een intensieve voorbereidende studie heb ik mijn onderzoeksplan BEWONDERING EN AFWIJZING bij de vakgroep muziekwetenschap van de Faculteit Geesteswetenschappen Universiteit Utrecht aangeboden. In dit onderzoeksplan beschrijf ik mijn visie op mijn onderzoek: een biografie van werk en leven van Henk Badings (1907-1987). Ik heb er…

lees meer

Biografisch Onderzoek Henk Badings

Vanaf september 2018 doe ik onderzoek naar leven en werk van Henk Badings (1907-1987). Het is de bedoeling dat dit onderzoek uitmondt in een publicatie, eventueel een dissertatie. Voortgang van het onderzoek is op deze plaats te volgen.

lees meer