Henk Badings: Stand van zaken maart 2019

Mijn onderzoeksplan BEWONDERING EN AFWIJZING is door mijn promotor welwillend ontvangen. Wel is me gevraagd het plan te ‘condenseren’: van ruim 40 pagina’s terug naar ca. 10 pagina’s. Inmiddels is dat redelijk gelukt, op voorwaarde dat de literatuurlijst buiten het eigenlijke plan gehouden wordt.
In het onderzoeksplan heb ik mijn overwegingen bij de voorbereiding van een componistenbiografie verwerkt, de globale opzet van het onderzoek en het tijdpad. Zowel het oeuvre van Badings, als zijn levensverhaal zijn onderwerp van studie. Deze twee lijnen zullen de komende jaren parallel worden uitgewerkt. Ik verwacht zeker 4 jaar nodig te hebben. Geplande einddatum: zomer 2023.

Op de foto: Negen componisten in het Vondelpark. Op de voorgrond zitten Anthon van der Horst en Rudolf Mengelberg.
Staand v.l.n.r. Jurriaan Andriessen, Ton de Leeuw, Oscar van Hemel, Herman Strategier, Henk Badings, Karel Mengelberg en Hans Kox.