Stand van zaken 1 februari 2019

Na een intensieve voorbereidende studie heb ik mijn onderzoeksplan BEWONDERING EN AFWIJZING bij de vakgroep muziekwetenschap van de Faculteit Geesteswetenschappen Universiteit Utrecht aangeboden. In dit onderzoeksplan beschrijf ik mijn visie op mijn onderzoek: een biografie van werk en leven van Henk Badings (1907-1987). Ik heb er mijn plan van aanpak in uitgewerkt en er een overzicht van de primaire bronnen en de secundaire literatuur in opgenomen. Het tijdpad dat ik voor me zie begint op 1 februari 2019 en wordt afgesloten in de zomer van 2023.