Sleutelwerken geanalyseerd – november 2023

Het onderzoek neemt meer tijd dan aanvankelijk gepland. In december 2022 heeft de faculteit de looptijd van mijn project met twee jaar verlengd. In overleg met mijn promotoren Emile Wennekes en Steven VandeMoortele heb ik een aantal sleutelwerken geselecteerd. Door deze composities minutieus te analyseren en te beschrijven verzamel ik voldoende gegevens om de karakteristieken van Badings’ stijl te kunnen determineren. In de loop van 2022 bleek het analyseren van de geselecteerde sleutelwerken veel tijdrovender dan ik voorzien had. Deze muziek laat zich op meer niveaus beschrijven dan ik aanvankelijk veronderstelde. Als gevolg daarvan neemt de analyse van één enkele compositie een paar maanden in beslag. Het besluit om het onderzoek te beperken tot de werken vóór 1939, Badings’ eerste, bijzonder succesvolle periode, bleek onvermijdelijk.
Intussen besprak ik – op verzoek van Bernadette Pollen – de blokfluitmuziek van Badings voor het septembernummer 2023 van ‘Blokfluitist’.
Op dit moment – november 2023 – heb ik de analyse afgerond van de Sonate voor Twee Violen – W 78 (1928), het Eerste Strijkkwartet – W 117 (1931) en het eerste deel uit de Vioolsonate – W 57 (1933). Er staan nog twee symfonische werken op het programma: de Derde Symfonie – W 146 (1934) en de Symfonische Variaties – W 172 (1936). De analyse hiervan hoop ik dit seizoen af te kunnen ronden. Intussen gaat het biografisch onderzoek verder.