Voortgang analytisch onderzoek – maart 2021

Eind oktober 2020 heb ik de eerste versie van het Poëtica hoofdstuk afgerond, begin november met mijn promotor besproken. We hebben besloten om mijn onderzoeksgebied te beperken tot de eerste heflt van Badings’ leven (1907-1947): van geboorte tot rehabilitatie.

Voor de korte termijn heb ik besloten om me te blijven focussen op het werk: wat maakt dat oeuvre nu bijzonder, zowel op zichzelf als in context met tijdgenoten. Uit de 23 werken die ik aanvankelijk ter analyse had geselecteerd, heb ik er 7 uitgekozen, die exemplarisch zouden moeten zijn voor Badings’ werk tot 1939. Op dit moment ( maart 2021) heb ik drie werken minutieus bestudeerd en beschreven. Ik richt me nu op de vioolsonate en ga dan verder met de symfonische werken.

Tegelijkertijd ben ik in de Cours de Composition Musicale van Vicent d’Indy (1902) gedoken. Deel I en IIA heb ik bestudeerd en beschreven. Mij valt op, dat ik vrijwel alles wat d’Indy beschrijft, in de manier van componeren van Badings terugvind. Ik heb de indruk, dat Badings de opgaven die d’Indy aan de lezer geeft, minutieus heeft uitgewerkt.

Ik vermoed, dat de combinatie van het contrapuntleerboek van Hermann Grabner en de compositieleer van Vincent d’Indy mij het kader verschaft, van waaruit ik het compositorisch denken van Badings kan beschrijven. Belangrijkste uitdaging wordt het verbinden van de theorie der octotoniek aan datgene wat d’Indy te bieden heeft. Octotoniek blijkt immers een essentiële rol in het idioom van Badings te spelen. Ik verwacht dat ik in het artikel Rethinking Octatonicism (2012) van Philipp Ewell de nodige aanknopingspunten ga vinden.

Daarnaast ga ik me verdiepen in de eerste periode van Badings’ leven: Bandoeng – Den Haag – Gorinchem – Delft om er vervolgens een hoofdstuk over te schrijven. Het najaar van 2021 wil ik gebruiken om Badings in een context te plaatsen. Zelf schrijft hij dat hij vooral geboeid was door de vroege Hindemith, Milhaud, Honegger, Bartok, Szymanovsky en Skriabin. Met het oeuvre van deze componisten tot 1930 ga ik eerst aan de slag. Maar hij is ook beïnvloed door Bach, Beethoven en Bruckner. En hij speelde de Préludes van Debussy….