Analytisch onderzoek voorbereid

Om de inhoudelijke bespreking van het oeuvre van Badings systematisch aan te kunnen pakken, was een gefundeerde methodologie noodzakelijk. Ik ben hiervoor eerst bij Badings zelf te rade gegaan. In diverse lezingen vóór 1940 is hij ingegaan op de achtergronden van de muziek. Hieruit heb ik de voor hem muzikale parameters gerangschikt. Daarna volgde studie van de actuele muziektheoretische vakliteratuur. Op basis hiervan heb ik vier componenten geselecteerd die in mijn ogen het fundament vormen van de Badins-analyse. Ten slotte heb ik mijn veronderstellingen getoetst aan de analyse van het eerste deel van de Pianosonatine uit 1936. Toen ik dat allemaal had gedaan heb ik keuzes kunnen maken voor het vervolg van mijn onderzoek. Het komende jaar staan er 22 composities op het programma, gecomponeerd tussen 1930 en 1940.