Stichting Cultuurfonds School voor Jong Talent

Anthony Zielhorst is één van de initiatiefnemers voor de oprichting van de stichting Cultuurfonds School voor Jong Talent (februari 2006).
De Stichting heeft ten doel (artikel 2.1 van de oprichtingsakte)
Het financieel ondersteunen van artistieke producties/activiteiten van jong getalenteerden (pre-HBO) van de Hogeschool der Kunsten Den Haag op het gebied van dans, muziek of beeldende kunsten, waarin met name multidisciplinaire producties een belangrijke plaats innemen.

Het financieel ondersteunen van individuele jong getalenteerden (pre-HBO) die als gevolg van onvoldoende financiële middelen niet kunnen deelnemen aan activiteiten.
Anthony Zielhorst maakt vanaf het begin deel uit van het bestuur.
Website: http://cultuurfondsschoolvoorjongtalent.nl/index.html