Gregoriaans Koor Utrecht

Het Gregoriaans Koor Utrecht is als universiteitskoor begonnen in 1968. Onder de naam Utrechts Studenten Gregoriaans Koor begon het koor onder leiding van Jan Boogaarts met het uitvoeren van gregoriaans. Dat leidde tot de statutaire doelstelling: “…het gregoriaans als cultuurgoed en als liturgische kerkzang te behouden, te presenteren en te stimuleren, zonder daarbij gebonden te zijn aan een bepaalde uitvoeringspraktijk.”

Het koor heeft in de afgelopen 50 jaar enorm veel uitvoeringen gegeven in binnen- en buitenland. Enkele hoogtepunten daarin zijn de vieringen van de Goede Week en Pasen in Parijs (15x) en Praag (5x), de opening van het jaarlijkse Festival voor Religieuze Muziek in Maastricht (10x), de concertreizen naar Rome in 1985, 1995 en 2005, de radio- en televisieoptredens en uiteraard de vele plaat- en cd-opnames.

In het Nederlands muziekleven is voor de gregoriaanse muziek het Gregoriaans Koor Utrecht al 50 jaar een constante factor. Het is de bedoeling van het koor om ook in de toekomst het gregoriaans in het algemeen en interessante composities uit dit fantastische repertoire de aandacht te geven, zodat iedereen kennis kan nemen van deze basis van de Westerse muziek.
Anthony Zielhorst is sinds december1998 dirigent
www.gregoriaanskoorutrecht.nl