Collegium Musicum Amsterdam

Collegium Musicum Amsterdam is een koor met een rijke traditie. Bijna 80 jaar geleden richtte Toon Vranken het koor op om het rijke Nederlandse repertoire uit de 15e en 16e eeuw (globaal van Dufay tot Sweelinck) uit te voeren. Het koor, dat in die tijd uniek was door repertoirekeuze en samenstelling, ontwikkelde zich snel tot een bijna professioneel niveau. Na de Tweede Wereldoorlog werd Collegium Musicum Amsterdam mét het Nederlands Kamerkoor en het NCRV Vocaal Ensemble beschouwd als de top van de Nederlandse koorzang.

De repertoirekeuze bleef niet tot de Renaissance beperkt. Ook de nieuwe muziek van Hendrik Andriessen en zijn leerlingen, Albert de Klerk, Jan Mul en Herman Strategier werd zowel in binnen- als buitenland met succes aan het publiek gepresenteerd.

Na het overlijden van Toon Vranken werd het Collegium Musicum geleid door Kees de Wijs. De bloei van het koor zette zich onder zijn leiding voort. Het repertoire werd verbreed tot de Klassieke en Romantische periode. Herhaaldelijk werden concerten uitgevoerd met orkest. Onder leiding van zijn derde dirigent Anthony Zielhorst is het koor zich in kleine bezetting weer gaan concentreren op de oorspronkelijke uitgangspunten: de polyfonie uit de 15e en 16e eeuw. Dit repertoire wordt beschouwd als cultureel erfgoed uit een periode dat tientallen componisten uit de Lage Landen roem vergaarden in de hofkapellen van de stadstaten in Italië. Kerncomponisten zijn Orlando di Lasso, Giaches de Wert, Philippus de Monte en Adriaan Willaert. Het koor betrekt de Italianen Carlo Gesualdo da Venosa en Giovanni Pierluigi da Palestrina daar graag bij en last but not least stadgenoot Jan Pieterszoon Sweelinck.
http://www.collegiummusicumamsterdam.nl/