Muziekeducatie

Toen ik aan het Koninklijk Conservatorium hoofdvakdocent schoolmuziek was geworden, ontwikkelde ik het concept Ontwikkelend Muziekonderwijs: de leraar daagt de leerling muzikaal maximaal uit zodat hij de zone van zijn naaste ontwikkeling in kan gaan. Zo zie ik dat nog steeds. Nico Smit en Piet Sanders inspireerden mij in deze richting. (citaat afscheids speech Anthony Zielhorst, juni 2018).

Onderwijs in muziek: van mijn ouders mocht ik – dankzij het advies van mijn oom Jan, de muziekschooldirecteur – naar het conservatorium, op voorwaarde dat ik minimaal een schoolmuziekdiploma zou halen. Bestaanszekerheid inbouwen. Het Brabants Conservatorium in Tilburg had toentertijd een uitstekende schoolmuziekopleiding. Marijke de Wijs wakkerde het vuur voor het kleuteronderwijs in me aan, door haar ging ik aan de opleiding werken. Ik legde er de basis voor mijn kijk op onderwijs. In de opleidingsschool voor kleuterleidsters leerde ik vanaf mijn benoeming in 1973 allereerst hoe belangrijk het is om weloverwogen naar jonge kinderen te kijken: de observatie moet altijd basis van het pedagogisch en didactisch handelen zijn. 
Later, in mijn tijd als PABO-docent heb ik geleerd dat onderwijs weliswaar vanuit de leraar start, maar altijd door de student moet worden opgepakt om resultaat op te kunnen leveren. Nooit docent-gestuurd, maar altijd student-gestuurd!

Als Hoofd Muziek van de School voor Jong Talent heb ik veel bereikt: de afdeling is een stevige opleiding met een eigen curriculum geworden die in 2016 een internationale visitatie glansrijk doorstond. Er worden met de orkesten, met de Big Band, met Jong KC Slagwerk en Jong KC Jazz mooie projecten gerealiseerd, de afdeling presenteert zich op veel plekken in de stad, nationaal op podia in Amsterdam, Utrecht en Eindhoven, er wordt in Europees verband nauw samengewerkt met acht andere scholen voor jong talent, de leerlingen zwermen internationaal uit en zijn succesvol bij de concoursen: Jong KC bruist van energie en van talent.

Met de uitbouw van het programma PI: MUZIEK VOOR KLEUTERS en de start van BASIS: MUZIEK VOOR BLAZERS heeft de afdeling een stevig fundament onder de afdeling kunnen leggen, met een goede instroommogelijkheid via JONG KC JUNIOR. Jonge kinderen worden aan de afdeling gebonden met het Jong KC Kinderkoor. En sinds kort slaagt de afdeling erin om de verbinding met het HBO van het conservatorium vanzelfsprekender te maken, dankzij de flexibilisering van zowel het schoolprogramma als van het HBO curriculum.

Toen ik in 2004 aantrad, drukte een collega me op het hart: “Maak er een school van”. Terugkijkend durf ik met tevredenheid vaststellen, dat dit voor een belangrijk deel gelukt is, mede dankzij de professionele inzet van het geweldige docententeam en dankzij de passie, de motivatie en het talent van de leerlingen. Ik heb het eerder gezegd: “Trots en dankbaar ben ik, bevoorrecht om mijn loopbaan zo te kunnen beëindigen.”