Goede Week met Gregoriaans Koor Utrecht

Elk jaar voert Gregoriaans Koor Utrecht voor de drie belangrijke dagen van de Goede Week het Nachtofficie uit: de Donkere Metten. Lijden en sterven wordt daarin liturgisch herdacht en gevierd met psalmodie, met klaagzangen en met meditatieve responsories. Gedurende de dienst worden de lichten gedoofd: het wordt donker.

Woensdag 13 april – 21:00 uur – Metten voor Witte Donderdag
Donderdag 14 april – 21:00 uur – Metten voor Goede Vrijdag
Vrijdag 15 april – 21:00 uur – Metten voor Paaszaterdag

Sint-Catharinakathedraal – Lange Nieuwstraat – Utrecht