Stichting Nederlands Muziek Instituut

De Stichting Nederlands Muziek Instituut is in 1999 opgericht. De collecties werden in december 2000 gehuisvest in de Koninklijke Bibliotheek. In 2006 werd het instituut ‘verzelfstandigd’, waarmee een eigen subsidierelatie met de Gemeente Den Haag werd aangegaan, en het los kwam van het Gemeentemuseum. Het ministerie van OC&W heeft het NMI in datzelfde jaar aangewezen als sectorinstituut voor het muziekerfgoed. Deze regeling is met ingang van januari 2013, met het in werking treden van de nieuwe culturele basisinfrastructuur (BIS), komen te vervallen. Het NMI ontvangt sedertdien geen steun meer van de rijksoverheid. Vanwege bezuinigingen werd ook de subsidie van de gemeente Den Haag in dat jaar verminderd. Het gevolg was dat het Nederlands Muziek Instituut toen niet meer als zelfstandig instituut kon blijven bestaan. Door samengaan met het Haags Gemeentearchief konden de collecties integraal behouden blijven. Het personeelsbestand is echter wel drastisch ingekrompen. De Stichting heeft vanaf 2016 haar rol als werkgever en collectiebeheerder beëindigd, maar bestaat nog wel als steunstichting. Anthony Zielhorst is in 2018 toegetreden tot het bestuur.
http://www.nederlandsmuziekinstituut.nl/